Skład Zarządu WMOZLA

Tomasz Majewski - Prezes

Wiesław Paradowski

Marek Rzepka

Piotr Małachowski

Kazimierz Zięcina

Zbigniew Kostka

Piotr Kozera

Andrzej Krawczak

Marcin Waśniewski

Jacek Zamecznik

Konrad Szuster

Michał Obukowicz

Jacek Koziński

Komisja Rewizyjna

Janusz Maciejewski

Adam Gębski

Krzysztof Kęcki