Informacja PZLA

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki nr 40/2022 z dnia 18.05.2022, zawodnicy zagraniczni mogą uczestniczyć w zawodach znajdujących się w kalendarzu PZLA objętych Systemem Sportu Młodzieżowego tylko
w przypadku, gdy posiadają ważną licencję PZLA przez trzy kolejne sezony (tzn. możliwy jest udział we współzawodnictwie SSM dopiero w trzecim kolejnym sezonie startów w Polsce) oraz spełniają inne zasady ogólne Systemu Sportu Młodzieżowego określone w regulaminie „Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo” i regulaminach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Uprzejmie proszę o przekazanie w/w informacji zainteresowanym klubom: https://pzla.pl/aktualnosci/12756-decyzja-zarzadu-pzla-dot-udzialu-obcokrajowcow-w-ssm.

Czytany 411 razy